Tag Archives: Autoavaulació

Arriba el teatre

3eso_2013

Alumnes de 3r ESO, juny 2013

Els alumnes de 3r d’ESO hui divendres tenen la segona sessió de teatre. Pujarem a l’aula d’informàtica per treballar amb els guions; tenim programades 2 sessions per adaptar els textos. La resta de sessions són per assajar i aprendre el text de memòria.

A continuació teniu les competències que treballarem (competència lingüística, competència social i ciutadana, etc). També teniu el full d’autoavaluació que hauran d’omplir els alumnes després de cada sessió.

El dia de les representacions teatrals serà el 12 de juny. Cada equip compta amb 10 minuts i l’escenari és el mateix per a tots.

RÚBRICA_TEATRE_ESO_2014

AUTOAVALUACIÓ_TEATRE_ESO_2014_ALUMNES

Si voleu vore les fotos d’altres anys, cliqueu els següents enllaços

teatre-en-4t-eso

teatre-en-eso-3

representacions-teatrals-en-1r-eso

teatre-en-3r-eso

Deixa un comentari

Filed under Comprensió lectora, Expressió escrita, Expressió oral, Teatre, TREBALL PER PROJECTES

Exposició oral en 1r ESO

Fa uns dies (en l’entrada anterior), parlàvem de com preparar una exposició oral a l’aula (FITXA 1. Preparem les exposicions orals). Ara, una vegada tenim elaborada l’exposició oral (el guió, el power point, etc.), compartim amb tots vosaltres uns consells perquè l’exposició oral siga una activitat satisfactòria (FITXA 2. Parlar en públic. Consells). Es tracta de dues fitxes que els alumnes poden utilitzar com a guia i, posteriorment, avaluar el seu aprenentatge (autoavaluació).

Per facilitar el treball del professorat, penge també la següent tabla d’Excel, on estan marcats els ítems que ajuden a avaluar les intervencions orals del alumnes. Hui dia ja som molts els qui pensem que és convenient que els alumnes coneguen com anem a avaluar-los, què els demanem, quins són els objectius a aconseguir al llarg del curs. El professorat de llengua tenim un repte importantíssim en la formació dels nostres alumnes: “han d’expressar-se oralment amb adequació, coherència, cohesió i correcció en un context formal” (Decret 112/2007)

Ànim! Tenim tota una vida per davant!

Deixa un comentari

Filed under EXPOSICIÓ ORAL, Expressió oral